chơi tài xỉu kiếm tiền(www.vng.app):chơi tài xỉu kiếm tiền(www.vng.app) cổng Chơi tài xỉu uy tín nhất việt nam。chơi tài xỉu kiếm tiền(www.vng.app)game tài Xỉu đánh bạc online công bằng nhất,chơi tài xỉu kiếm tiền(www.vng.app)cổng game không thể dự đoán can thiệp,mở thưởng bằng blockchain ,đảm bảo kết quả công bằng.

【内容摘要】IG客户情绪显示,黄金散户多空比为2.35,信号不明;纽约原油散户多空比为1.90,倾向看涨。澳币/日圆:近39.68%的客户为净多头,净空头和净多头的人数比率为1.52∶1。净多头人数较昨天下降6.11%,较上周下降24.54%。净空头人数较昨天上升13.33%,较上周上升27.21%。IG情绪指数通常作为反向指标,多数散户持有净空头暗示澳币/日圆可能上涨。并且净空头持仓量相较昨天和上周都进一步增加,结合当前散户情绪以及最新持仓量变化,澳币/日圆走势前景更加看涨。

 

澳币/美元:近55.29%的客户为净多头,净多头和净空头的人数比率为1.24∶1。净多头人数较昨天上升1.79%,较上周下降17.07%。净空头人数较昨天上升0.77%,较上周上升11.24%。IG情绪指数通常作为反向指标,多数散户持有净多头暗示澳币/美元可能下跌。不过净多头持仓量较昨天增加但是较上周减少,结合当前散户情绪以及最新持仓量变化,澳币/美元走势前景显得更加不明。 

 

纽约原油:近65.53%的客户为净多头,净多头和净空头的人数比率为1.90∶1。净多头人数较昨天上升0.22%,较上周下降13.03%。净空头人数较昨天上升5.56%,较上周上升16.47%。IG情绪指数通常作为反向指标,多数散户持有净多头暗示纽约原油可能下跌。然而净多头持仓量较昨天和上周都减少,最新持仓量变化警示纽约原油走势可能反转上升,尽管当前多数散户持有净多头。


德国DAX40指数:近39.80%的客户为净多头,净空头和净多头的人数比率为1.51∶1。净多头人数较昨天上升5.22%,较上周下降8.72%。净空头人数较昨天上升5.51%,较上周上升1.15%。IG情绪指数通常作为反向指标,多数散户持有净空头暗示德国DAX40指数可能上涨。并且净空头持仓量相较昨天和上周都进一步增加,结合当前散户情绪以及最新持仓量变化,德国DAX40指数走势前景更加看涨。

 

欧元/瑞郎:近58.13%的客户为净多头,净多头和净空头的人数比率为1.39∶1。净多头人数较昨天上升10.10%,较上周下降6.44%。净空头人数较昨天下降9.77%,较上周上升9.79%。IG情绪指数通常作为反向指标,多数散户持有净多头暗示欧元/瑞郎可能下跌。不过净多头持仓量较昨天增加但是较上周减少,结合当前散户情绪以及最新持仓量变化,欧元/瑞郎走势前景显得更加不明。 

 

欧元/英镑:近32.76%的客户为净多头,净空头和净多头的人数比率为2.05∶1。净多头人数较昨天下降0.44%,较上周下降15.87%。净空头人数较昨天上升13.59%,较上周上升50.00%。IG情绪指数通常作为反向指标,多数散户持有净空头暗示欧元/英镑可能上涨。并且净空头持仓量相较昨天和上周都进一步增加,结合当前散户情绪以及最新持仓量变化,欧元/英镑走势前景更加看涨。

 

欧元/日圆:近35.24%的客户为净多头,净空头和净多头的人数比率为1.84∶1。净多头人数较昨天上升3.90%,较上周下降13.51%。净空头人数较昨天上升3.89%,较上周上升20.00%。IG情绪指数通常作为反向指标,多数散户持有净空头暗示欧元/日圆可能上涨。不过净空头持仓量较昨天减少但是较上周增加,结合当前散户情绪以及最新持仓量变化,欧元/日圆走势前景显得更加不明。 

 

欧元/美元:近37.50%的客户为净多头,净空头和净多头的人数比率为1.67∶1。净多头人数较昨天上升7.43%,较上周下降9.00%。净空头人数较昨天上升0.45%,较上周上升8.47%。IG情绪指数通常作为反向指标,多数散户持有净空头暗示欧元/美元可能上涨。不过净空头持仓量较昨天减少但是较上周增加,结合当前散户情绪以及最新持仓量变化,欧元/美元走势前景显得更加不明。 

 

法国CAC40指数:近38.06%的客户为净多头,净空头和净多头的人数比率为1.63∶1。净多头人数较昨天上升3.66%,较上周下降13.88%。净空头人数较昨天上升6.78%,较上周上升8.21%。IG情绪指数通常作为反向指标,多数散户持有净空头暗示法国CAC40指数可能上涨。并且净空头持仓量相较昨天和上周都进一步增加,结合当前散户情绪以及最新持仓量变化,法国CAC40指数走势前景更加看涨。

 

富时100指数:近27.16%的客户为净多头,净空头和净多头的人数比率为2.68∶1。净多头人数较昨天上升1.23%,较上周下降27.69%。净空头人数较昨天上升0.50%,较上周上升15.49%。IG情绪指数通常作为反向指标,多数散户持有净空头暗示富时100指数可能上涨。不过净空头持仓量较昨天减少但是较上周增加,结合当前散户情绪以及最新持仓量变化,富时100指数走势前景显得更加不明。 

 

英镑/日圆:近52.14%的客户为净多头,净多头和净空头的人数比率为1.09∶1。净多头人数较昨天上升9.91%,较上周上升9.91%。净空头人数较昨天上升6.67%,较上周上升10.34%。IG情绪指数通常作为反向指标,多数散户持有净多头暗示英镑/日圆可能下跌。不过净多头持仓量较昨天增加但是较上周减少,结合当前散户情绪以及最新持仓量变化,英镑/日圆走势前景显得更加不明。 

,

số đề la gì(www.84vng.com):số đề la gì(www.84vng.com) cổng Chơi tài xỉu uy tín nhất việt nam。số đề la gì(www.84vng.com)game tài Xỉu số đề la gì online công bằng nhất,số đề la gì(www.84vng.com)cổng game không thể dự đoán can thiệp,mở thưởng bằng blockchain ,đảm bảo kết quả công bằng.

,

 

英镑/美元:近54.41%的客户为净多头,净多头和净空头的人数比率为1.19∶1。净多头人数较昨天上升13.00%,较上周上升13.24%。净空头人数较昨天下降3.52%,较上周下降9.87%。IG情绪指数通常作为反向指标,多数散户持有净多头暗示英镑/美元可能下跌。并且净多头持仓量相较昨天和上周都进一步增加,结合当前散户情绪以及最新持仓量变化,英镑/美元走势前景更加看跌。

 

现货黄金:近70.17%的客户为净多头,净多头和净空头的人数比率为2.35∶1。净多头人数较昨天下降6.18%,较上周上升2.26%。净空头人数较昨天上升7.91%,较上周下降21.27%。IG情绪指数通常作为反向指标,多数散户持有净多头暗示现货黄金可能下跌。不过净多头持仓量较昨天减少但是较上周增加,结合当前散户情绪以及最新持仓量变化,现货黄金走势前景显得更加不明。 

纽元/美元:近43.23%的客户为净多头,净空头和净多头的人数比率为1.31∶1。净多头人数较昨天上升3.08%,较上周下降4.29%。净空头人数较昨天上升7.32%,较上周上升22.22%。IG情绪指数通常作为反向指标,多数散户持有净空头暗示纽元/美元可能上涨。并且净空头持仓量相较昨天和上周都进一步增加,结合当前散户情绪以及最新持仓量变化,纽元/美元走势前景更加看涨。

 

现货白银:近72.75%的客户为净多头,净多头和净空头的人数比率为2.67∶1。净多头人数较昨天下降1.97%,较上周上升3.11%。净空头人数较昨天上升7.08%,较上周下降25.99%。IG情绪指数通常作为反向指标,多数散户持有净多头暗示现货白银可能下跌。不过净多头持仓量较昨天减少但是较上周增加,结合当前散户情绪以及最新持仓量变化,现货白银走势前景显得更加不明。 

 

SP500:近59.54%的客户为净多头,净多头和净空头的人数比率为1.47∶1。净多头人数较昨天上升6.17%,较上周下降5.98%。净空头人数较昨天下降0.09%,较上周上升3.22%。IG情绪指数通常作为反向指标,多数散户持有净多头暗示SP500可能下跌。不过净多头持仓量较昨天增加但是较上周减少,结合当前散户情绪以及最新持仓量变化,SP500走势前景显得更加不明。 

 

美元/加元:近52.85%的客户为净多头,净多头和净空头的人数比率为1.12∶1。净多头人数较昨天上升14.46%,较上周上升8.26%。净空头人数较昨天上升0.30%,较上周下降16.30%。IG情绪指数通常作为反向指标,多数散户持有净多头暗示美元/加元可能下跌。并且净多头持仓量相较昨天和上周都进一步增加,结合当前散户情绪以及最新持仓量变化,美元/加元走势前景更加看跌。

 

美元/瑞郎:近76.73%的客户为净多头,净多头和净空头的人数比率为3.30∶1。净多头人数较昨天上升2.13%,较上周下降4.64%。净空头人数较昨天下降2.96%,较上周下降6.43%。IG情绪指数通常作为反向指标,多数散户持有净多头暗示美元/瑞郎可能下跌。并且净多头持仓量相较昨天和上周都进一步增加,结合当前散户情绪以及最新持仓量变化,美元/瑞郎走势前景更加看跌。

 

美元/日圆:近45.04%的客户为净多头,净空头和净多头的人数比率为1.22∶1。净多头人数较昨天下降8.16%,较上周下降19.29%。净空头人数较昨天上升8.48%,较上周上升22.04%。IG情绪指数通常作为反向指标,多数散户持有净空头暗示美元/日圆可能上涨。并且净空头持仓量相较昨天和上周都进一步增加,结合当前散户情绪以及最新持仓量变化,美元/日圆走势前景更加看涨。

 

道琼指数:近39.16%的客户为净多头,净空头和净多头的人数比率为1.55∶1。净多头人数较昨天上升2.71%,较上周下降14.99%。净空头人数较昨天上升4.46%,较上周上升10.28%。IG情绪指数通常作为反向指标,多数散户持有净空头暗示道琼指数可能上涨。并且净空头持仓量相较昨天和上周都进一步增加,结合当前散户情绪以及最新持仓量变化,道琼指数走势前景更加看涨。

 

资讯来源:DailyFX财经网

6

,

cách kiếm tiền nhanh nhất(www.84vng.com):cách kiếm tiền nhanh nhất(www.84vng.com) cổng Chơi tài xỉu uy tín nhất việt nam。cách kiếm tiền nhanh nhất(www.84vng.com)game tài Xỉu đánh bạc online công bằng nhất,cách kiếm tiền nhanh nhất(www.84vng.com)cổng game không thể dự đoán can thiệp,mở thưởng bằng blockchain ,đảm bảo kết quả công bằng.

Allbet Gaming声明:该文看法仅代表作者自己,与www.allbetgame.us无关。转载请注明:cách kiếm tiền nhanh nhất:12.28IG客户情绪报告: 黄金、原油、澳币、日圆、欧元、英镑 作者:DailyFX 2022-12-28 13:31
发布评论

分享到:

game tài xỉu tiền ảo:联博统计(www.326681.com)_A股收盘:深证区块链50指数下跌0.87%
你是第一个吃螃蟹的人
发表评论

◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。